Skip to main content

Polityka prywatności

Więcej

Dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe powierzone OKAZJE.D-PRINT.PL przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j., z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c Warszawa, ul.  KRS: 0000098652, NIP: 848-10-00-123, REGON: 016090427, zwana dalej PRYZMAT.

PRYZMAT, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

PRYZMAT nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez PRYZMAT wyłącznie w poniższych celach:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu,
  • realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
  • przesyłania informacji dotyczących funkcjonowania OKAZJE.D-PRINT.PL,
  • przesyłania Indywidualnych Kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie),
  • wysyłki Biuletynu (za uprzednią zgodą na jego otrzymywanie),
  • wysyłki Ofert Specjalnych OKAZJE.D-PRINT.PL (za uprzednią zgodą na ich otrzymywanie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PRYZMAT jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@pryzmat.com.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywanie na zabezpieczonych serwerach i są chronione zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Płatności.

Płatności w OKAZJE.D-PRINT.PL są obsługiwane są przez serwis PayU.pl należący do PayU S.A. W tym przypadku za dane osobowe powierzone w formularzach związanych z transakcjami jest odpowiedzialna firma PayU S.A. Formularze serwisu PayU.pl znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane zgodnie z wymaganymi technologiami bezpieczeństwa.

Niezapowiedziane Wiadomości.

OKAZJE.D-PRINT.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości swoim Klientom.
Rozumiemy to jako przesyłanie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, w szczególności zmian Regulaminu oraz godzin otwarcia Punktu Odbioru prac.

Cookies (Ciasteczka).

OKAZJE.D-PRINT.PL wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

Ciasteczka OKAZJE.D-PRINT.PL nie zawierają żadnych danych osobowych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

Wiecej szczegółów na temat Cookies jest dostępne w Polityce Cookies.

Statystyki.

Do analizy statystyk OKAZJE.D-PRINT.PL używa narzędzi udostępnionych przez Google.

Partnerzy.

OKAZJE.D-PRINT.PL nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronach OKAZJE.D-PRINT.PL, jak i tych, które umieszczają linki do OKAZJE.D-PRINT.PL.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia „RODO” i kodeksu cywilnego.

 

Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com